Bundesliga-Manager: 5. Bundesliga Saison 2011-2012 Ltg: Svante von Erichsen
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
StuAj  
PoPa  
Goett2  
UniKo  
EurMR  
BerDa  
LeiLa  
Jena2  
OpoDa  
Frei3  
DeLoew  
Jena3  
Stfu2  
RoSt2  
BoSpr  
Em3An  
WMKG  
DarLe  
Dres3  
AuGru  
Gies2  
BeSla  
HH-Sp  
KaKre  
Boch3  
Boch4  
HaGoB  
Dortm  
 1    15.09.2011 20:30   Uni Koblenz - Augsburger Gruppenkiste   6 : 2   Uni Koblenz - Augsburger Gruppenkiste 6:2

Notiz: UniKO[1-4] - AGruKi[1-4]\n\nJan Hoppenheit 3 dan - Linh Nguyen 4 kyu 2:0\nYang Pan 2 dan - Anton Miller 4 kyu 2:0\nOlaf Poneta 5 kyu - Axel Gabe 4 kyu 0:2\nPatrick Geib 8 kyu - Marco Demmer 12 kyu 2:0
 2    13.10.2011 20:30   Augsburger Gruppenkiste - Empty 3Angel Potsdam   6 : 2   Augsburger Gruppenkiste - Empty 3Angel Potsdam 6:2

Notiz: AGruKi[1-4] - e3angels[1-4]\n\nAnton Miller 4 kyu - Axel Koehler 2 kyu 0:2\nAxel Gabe 4 kyu - Sonja Zaroba 8 kyu 2:0\nJuergen Ringel 7 kyu - Arved Weigmann 15 kyu 2:0\nMarco Demmer 12 kyu - Iris Frieling 20 kyu 2:0
 3    10.11.2011 20:30   Stuttgart Aji Keshi - Augsburger Gruppenkiste   4 : 4   Stuttgart Aji Keshi - Augsburger Gruppenkiste 4:4

Notiz: AjiKeshi[1-4] - AGruKi[1-4]\n\nThomas Fuchsmann 5 kyu - Axel Gabe 4 kyu 2:0\nIlona Crispien 5 kyu - Juergen Ringel 7 kyu 0:2\nMarcello Pisacreta 5 kyu - Reinhard Lutz 9 kyu 2:0\nHeinz Peschel 10 kyu - Marco Demmer 14 kyu 0:2
 4    08.12.2011 20:30   Augsburger Gruppenkiste - Freiburg 3   2 : 6   Augsburger Gruppenkiste - Freiburg 3 2:6

Notiz: AGruKi[1-4] - FR3Brett[1-4]\n\nAnton Miller 4 kyu - Rainer Kapp 1 dan 0:2\nAxel Gabe 4 kyu - Patrick Saering 1 kyu 0:2\nJuergen Ringel 7 kyu - Martin Ruzicka 3 kyu 2:0\nReinhard Lutz 9 kyu - Jonas Groschwitz 8 kyu 0:2
 5    12.01.2012 20:30   Roter Stern Greifswald 2 - Augsburger Gruppenkiste   6 : 2   Roter Stern Greifswald 2 - Augsburger Gruppenkiste 6:2

Notiz: rotstern2[1-4] - AGruKi[1-4]\n\nGunnar Kohs 2 kyu - Linh Nguyen 4 kyu 2:0\nCarsten Herrmann 3 kyu - Axel Gabe 4 kyu 0:2\nSonny Oldag 4 kyu - Reinhard Lutz 9 kyu 2:0\nFranziska Klien 7 kyu - Marco Demmer 11 kyu 2:0
 6    09.02.2012 20:30   Augsburger Gruppenkiste - Goettingen 2   4 : 4   Augsburger Gruppenkiste - Goettingen 2 4:4

Notiz: AGruKi[1-4] - GoeNI[1-4]\n\nAnton Miller 4 kyu - Ruediger Koltze 4 kyu 0:2\nAxel Gabe 4 kyu - Xu Meide 6 kyu 0:2\nJuergen Ringel 7 kyu - Klaus Ideler 6 kyu 2:0\nMarco Demmer 11 kyu - Marwan Sabih 9 kyu 2:0
 7    08.03.2012 20:30   Dortmund - Augsburger Gruppenkiste   4 : 4   Dortmund - Augsburger Gruppenkiste 4:4

Notiz: Dortmund[1-4] - AGruKi[1-4]\n\nMark Ostendorf 4 kyu - Axel Gabe 4k 2:0\nAlexander Froemberg 8 kyu - Juergen Ringel 7k 0:2\nDominik Wiesrecker 10 kyu - Reinhard Lutz 9k 2:0\nTobias Ostendorf 15 kyu - Marco Demmer 11 kyu 0:2
 8    19.04.2012 20:30   Augsburger Gruppenkiste - Dresden 3   6 : 2   Augsburger Gruppenkiste - Dresden 3 6:2

Notiz: AGruKi[1-4] - DD3Brett[1-4]\n\nNguyen Linh 4 kyu - kampflos 2:!\nAxel Gabe 4 kyu - Eric Dohmen 5 kyu 2:0\nReinhard Lutz 9 kyu - Christoph Landsberg 10 kyu 0:2\nMarco Demmer 11 kyu - Paul Gruenler 15 kyu 2:0
 9    10.05.2012 20:30   Jena 3 - Augsburger Gruppenkiste   6 : 2   Jena 3 - Augsburger Gruppenkiste 6:2

Notiz: Jena3[1-4] - AGruKi[1-4]\n\nChristoph Mutz 6 kyu - Anton Miller 4 kyu 2:0\nRicco Hoffmann 8 kyu - Axel Gabe 4 kyu 0:2\nFriedemann Schmidt 8 kyu - Juergen Ringel 7 kyu 2:0\nAndreas Goral 9 kyu - Marco Demmer 11 kyu 2:0


 LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group
zur Ligenauswahl / zum Archiv
zum Adminbereich