Bundesliga-Manager: 5. Bundesliga 2020-2021
Kalender  Ergebnisse  Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 
3. Spieltag vom 12.11.2020 bis 19.11.2020
19.11.2020 20:30   Giftzwerge Kassel  -  Steinfuchs Rhein-Main 2   8 : 0   Giftzwerge Kassel - Steinfuchs Rhein-Main 2 8:0

Notiz: KasselGZ[1-4] - steinfux2[1-4]\n\nSung-Hern Lee 2 kyu - Andre Boerger 10 kyu 2:0\nChristoph Chmielowski 3 kyu - Bastian Leissen 11 kyu 2:0\nDonald Eckart 3 kyu - Rafael Kieneke 13 kyu 2:0\nLucas Weinknecht 4 kyu - Eva Leissen 13 kyu 2:0
spielnotiz
19.11.2020 20:30   Jena Dry  -  HH-Hafen   2 : 6   Jena Dry - HH-Hafen 2:6

Notiz: JenaDry[1-4] - hhhafen[1-4]\n\nHolger Hauptmann 6 kyu - Matteo Schnelle 4 kyu 0:2\nRobert Lukin 7 kyu - Sandra Wiedner 6 kyu 0:2\nMomme Spinder 8 kyu - Paul Conradi 6 kyu 0:2\nBastian Eisenbart 12 kyu - Gerald Peters 8 kyu 2:0
spielnotiz
19.11.2020 20:30   Saarbaki 2  -  Giessen   2 : 6   Saarbaki 2 - Giessen 2:6

Notiz: Saarbaki2[1-4] - GiessenB[1-4]\n\nMarkus Blaeser 3 kyu - Rolf Ascheberg 3 kyu 2:0\nFlorent Lasseront 9 kyu - Norman Ulbrich 4 kyu 0:2\nMatthias Handschick 9 kyu - Christoph Hartwig 5 kyu 0:2\nJaqueline Patzek 9 kyu - Tristan Schoenhals 7 kyu 0:2
spielnotiz
19.11.2020 20:30   FlascheLeer Berlin 330  -  Leipziger Hallunken   8 : 0   FlascheLeer Berlin 330 - Leipziger Hallunken 8:0

Notiz: flaleer2[1-4] - Hallunken[1-4]\n\nAlexander Kurz 3 dan - Martin Thaumiller 2 kyu 2:0\nAndre Bergholz 2 kyu - Rene Scheibe 3 kyu 2:0\nPeter Kuras 3 kyu - Guillaume Many 4 kyu 2:0\nPeter Gebert 4 kyu - Raiko Quauck 7 kyu 2:0
spielnotiz
19.11.2020 20:30   Heidelberg Cats  -  Flensburg   6 : 2   Heidelberg Cats - Flensburg 6:2

Notiz: HDBrett[1-4] - Flensburg[1-4]\n\nMing Hu 1 kyu - Olaf Engel 1 dan 2:0\nYuan Zhang 1 kyu - Kjeld Petersen 1 kyu 0:2\nGuoli Zheng 3 kyu - Thomas Haack 8 kyu 2:0\nJonathan Reis 9 kyu - kampflos 2:!
spielnotiz
19.11.2020 20:30   Osae Osnabrueck  -  Freiburg 3   6 : 2   Osae Osnabrueck - Freiburg 3 6:2

Notiz: OsaeOsna[1-4] - FR3Brett[1-4]\n\nJonathan Steinbuch 4 kyu - Richard Weigel 2 kyu 0:2\nGeorg Schroeter 6 kyu - Thomas Foth 6 kyu 2:0\nSoeren Selbach 8 kyu - Jenny Schramm 6 kyu 2:0\nNikola Tsarigradski 10 kyu - Wilken Wittig 10 kyu 2:0
spielnotiz
19.11.2020 20:30   HanseGo Bremen 3  -  Frankenthaler Go-Looser   4 : 4   HanseGo Bremen 3 - Frankenthaler Go-Looser 4:4

Notiz: Hanse3[1-4] - FraLooser[1-4]\n\nBerker Sen 11 kyu - Fabian Maeurer 16 kyu 0:2\nGraham Coleman 12 kyu - Arkadi Syrov 17 kyu 2:0\nWolfgang Schmidt 13 kyu - Tim Hedicke 20 kyu 2:0\nDave Turman 16 kyu - Tobias Fleckenstein 20 kyu 0:2
spielnotiz
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 


 LMO 4.0 -  1997-2005 LMO-Group
zur Ligenauswahl / zum Archiv
zum Adminbereich